Blog
Κτίσιμο με ytong PDF Εκτύπωση
   alt
Tα πλεονεκτήματα του YTONG block


Η YTONG έχει αναπτύξει και υλοποιήσει επιτυχώς ένα σύστημα δόμησης, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο και χρησιμοποιείται με επιτυχία σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, για κάθε είδους κατασκευή.

 

Τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα οφέλη αυτού του συστήματος δόμησης γίνονται αποδεκτά από όσους έχουν χρησιμοποιήσει το υλικό: τους ιδιοκτήτες, τους κατασκευαστές, τους Μηχανικούς και τους Αρχιτέκτονες. Τα οφέλη αυτά επιτυγχάνονται με τις διάφορες ιδιότητες του YTONG Block αλλά και με τις μεθόδους που συνδέονται με την καθιερωμένη προσέγγιση στην κατασκευή.

 

Για τον ιδιοκτήτη
Ένα από τα κύρια οφέλη YTONG είναι ασφάλεια. Ένας ιδιοκτήτης που χρησιμοποιεί τα YTONG Blocks δημιουργεί ένα υγιές, λειτουργικό και ασφαλές κτήριο. Ένα άλλο όφελος του συστήματος δόμησης της  YTONG είναι η ευκολία του υλικού να μεταβάλλεται. Η YTONG μπορεί να παρέχει έμπειρες και δοκιμασμένες αρχιτεκτονικές λύσεις που θα ενισχύσουν και θα προβάλουν μια μοναδική αρχιτεκτονική εικόνα για το κτήριο και τον ιδιοκτήτη του. Επιπλέον, οι ανώτερες θερμικές ιδιότητες που συνδέονται με όλα τα προϊόντα YTONG οδηγούν σε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας.
 

Για τον κατασκευαστή
Η μείωση κόστους που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της YTONG, κυρίως σχετιζόμενη με τη μείωση του χρόνου κατασκευής, θα είναι δραματική. Τα πλεονεκτήματα του YTONG περιλαμβάνουν χαμηλές δαπάνες συντήρησης, εξαιρετικά καλή θερμομόνωση και πολύ καλή ηχομόνωση. Τα προϊόντα της YTONG καλύπτουν πολύ εύκολα τους κανονισμούς θερμομόνωσης.

Για τον Αρχιτέκτονα
Τα δημιουργικά σχέδια δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη χρήση ενός υλικού το οποίο παίρνει εύκολα το σχήμα της ιδέας του αρχιτέκτονα. Το YTONG μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάξει τα περισσότερα αρχιτεκτονικά σχέδια, ενώ παράλληλα, παρέχει ένα απλό σύστημα δόμησης που μπορεί να καλύψει ακόμα και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις φορτίων.

Για τον Μηχανικό
Τα κτήρια μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα και ακίνδυνα χρησιμοποιώντας τα συστήματα δόμησης YTONG. Το ίδιο το προϊόν είναι ελαφρύ και επομένως μεταχειρίζεται πολύ εύκολα. Η εργασιμότητα του YTONG (π.χ. ακυρώνοντας βύσματα, ανοίγοντας τα κανάλια του ηλεκτρολόγου και του υδραυλικού) αναπτύσσεται πάρα πολύ καλά και μπορεί να πολύ εύκολα να εκτελεσθεί. Το YTONG Block παράγει επίσης τα λιγότερα μπάζα και σκουπίδια. Με τη χρησιμοποίηση του σωστού συνδυασμού προϊόντων YTONG αλλά και των αντίστοιχων εργαλείων, η παραγωγικότητα θα αυξηθεί. Το YTONG θα μειώσει το χρονικό διάστημα που ξοδεύεται στα εργοτάξια λόγω της ευκολίας που έχει στη χρησιμοποίησή του.

Συμπέρασμα
Όλοι αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με την εξοικονόμηση κόστους, χρόνου και εργασίας για το έργο.  

Συνέχεια
 
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης thermoseal PDF Εκτύπωση
altΗ θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιίων κάποιας κτιριακής δομής ή κατοικίας αποτελεί στις μέρες μας από τις πλέον σημαντικές δράσεις για την ολοκλήρωση ή την αναβάθμισή της. Στο πλαίσιοτης σύγχρονης τάσης που αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση και τον δροσισμό των εσωτερικών χώρων, η εξωτερική θερμομόνωση συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κατεύθυνση αυτή. Προσδίδει στο κτίριο ή την κατοικία το χαρακτηρισμό του 'ενεργειακά φιλικού', προσθέτοντας παράλληλα σε αυτό εμπορική υπεραξία.Προστατεύει τις τοιχοποιίες από άμεσες φθορογόνες επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, αναβαθμίζει την αισθητική του κτιρίου και συμβάλλει στη δημιουργία άνετου και υγιεινού μικροκλίματος στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου ή της κατοικίας.
Η εφαρμογή του thermoseal διασφαλίζει:
  • Την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, η οποία συμπίπτει με τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (έως και 55%) που προκύπτει μετά την διαδικασία θερμομόνωσης και αφορά στη θέρμανση ή το δροσισμό των εσωτερικών (στη θερμοστεγανωμένη επιφάνεια) χώρων του κτιρίου.
  • Την αισθητική αναβάθμιση της πρόσοψης και γενικότερα των κάθετων επιφανειών του κτιρίου, χωρίς να αλλοιώνεται ο αρχικός του χαρακτήρας και η αρχιτεκτονική του.
  • Την υψηλή ελαστικότητα της τελικής επιφάνειας εφαρμογής, κατ’ επέκταση την ελαχιστοποίηση (πρακτικά το μηδενισμό) της πιθανότητας εμφάνισης ρωγμών προκαλούμενων από τησυστολή και διαστολή των επιφανειών ή τις μικροδονήσεις.
  • Την εξαιρετική στεγανοποίηση της επιφάνειας εφαρμογής που αποτρέπει κατά σχεδόν απόλυτο τρόπο την εισροή υγρασίας στα υποστρώματα της εφαρμογής αυξάνοντας και κατ’ αυτό τον τρόπο την θερμομονωτική της ικανότητα.
  • Τη ‘θωράκιση’ της κατασκευής έναντι των φθορών που προκαλούνται σε αυτή από την άμεση επαφή της με το εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου.
Συνέχεια
 
Σύστημα θερμοστεγάνωσης ταρατσών cool roof PDF Εκτύπωση
altΗ εφαρμογή του COOLROOF έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και ψύξη των υποκείμενων εσωτερικών χώρων του κτιρίου στο δώμα του οποίου πραγματοποιείται η εφαρμογή. Παράλληλα, προστατεύει τα δομικά στοιχεία του κτιρίου από φθορές που προκαλούνται από την απ’ ευθείας έκθεσή τους στις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Η εφαρμογή του διασφαλίζει:
  • Την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου,η οποία συμπίπτει με τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει μετά την διαδικασία θερμομόνωσης και αφορά στη θέρμανση ή το δροσισμό των υποκείμενων στην θερμοστεγανωμένη επιφάνεια, εσωτερικών χώρων του κτιρίου.
  • Την αισθητική αναβάθμιση της επιφάνειας, η οποία έχει πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσει νέες λειτουργικές χρήσεις (νέοι χώροι) στη διάθεση του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή της κατοικίας.
  • Την υψηλή ελαστικότητα της τελικής επιφάνειας εφαρμογής, κατ’ επέκταση την ελαχιστοποίηση (πρακτικά το μηδενισμό) της πιθανότητας εμφάνισης ρωγμών προκαλούμενων από τη συστολή και διαστολή των επιφανειών, ή ταλαντώσεις του κτιρίου στο οποίο έχει γίνει η εφαρμογή.
  • Την εξαιρετική στεγανοποίηση της επιφάνειας εφαρμογής που αποτρέπει κατά απόλυτο τρόπο την εισροή υγρασίας στα υποστρώματα της εφαρμογής.
  • Τη ‘θωράκιση’ της κατασκευής έναντι των φθορών που προκαλούνται σε αυτή από την άμεση επαφή της με το εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου.
Συνέχεια
 


Αφοί ΚΩΣΤΕΛΙΔΗ Ε.Π.Ε. © 1986-2018
Υλικά οικοδομών,Δομικά , Δομικά υλικά, μονωτικά υλικά, συστήματα ξηράς δόμησης, τζάκια, ψησταριές, οικοδομικά υλικά, Δομικά υλικά, μονωτικά υλικά, Δομικά, Υλικά Οικοδομών, Τούβλα, Τσιμέντο, Μονωτικά, Συστήματα ξηράς Δόμησης, Τζάκια, Ψησταριές, καυσόξυλα, πρωτοπόρες, λύσεις, προδιαγραφές της Ε.Ε., δόμηση