Γωνιόκρανο γαλβανιζέ σοβά

*Διαστάσεις: 3μ

Ενδιαφέρομαι για το προϊόν